Skip to content

2. schůze PC Hrabyně

Ve středu 23. února 2022 v 18:00 hodin v restauraci Hrabyňka jsme se setkali na schůzi pétanque club Hrabyně.

Program:
- zahájení schůze
- vyhodnocení hospodaření spolku za rok 2021 a 2022
- schválení žádosti obce Hrabyně o používání heraldického znaku obce Hrabyně
- posouzení nákupu turnajových triček
- seznámení se vstupem do České asociace pétanque klubů (ČAPEK)
- seznámení s návrhem na absolvování turnajů v roce 2022 v rámci asociace ČAPEK
-seznámení s účastí na
školení pořadatelů 2022 za účelem pořádání turnajů pod hlavičkou ČAPEK
- nástin řešení o požádání grantu města Opavy
- návrh na spolupráci s Hraběnkami na akci dne 14. května
- diskuze