Skip to content

Z historie pétanque

Hra vznikla v městečku La Ciotat nedaleko Marseille ve Francii. Stalo se tak roku 1908. Tehdy se každé odpoledne pod platany Beraud clubu scházela společnost hráčů tzv. Jeu Provencal, neboli provensálské hry. Tato hra se hrála s koulemi, které byly celé pokryty drobnými výstupky a před odhozením koule se provádělo několik kroků. Mezi účastníky byl i Jules Le Noir, jenž trpěl silným chronickým revmatismem, který mu zamezil hraní provensálské hry. Při ní se totiž koule házely až na dálku 20 metrů a bylo tudíž potřeba k tomu vynaložit mnoho síly. Dříve býval v této hře velmi úspěšný, nyní však frustrovaný svým špatným zdravotním stavem sedával při postranní čáře, neschopen účastnit se utkání.

Jeho přítel Ernest Pitiot, který tato utkání pořádal, umožnil Le Noirovi účastnit se hry a spolu k tomuto účelu upravili pravidla. Nejprve se ke dvojici přidalo několik přátel ze solidarity, ale postupně tento způsob hry upoutal i ostatní hráče. Hrálo se tzv. „des pieds tanqués“, což znamená „s nohama u sebe“. Z toho vznikl zkomolený název hry s novými pravidly - pétanque. Ta se rychle stala populární v celé Provence i přes odpor konzervativních hráčů provensálské hry. Roku 1927 byla pravidla uzákoněna.

Později zahájil Ernest Pitiot ligu v oblasti Languedoc-Roussillon. Ta směřovala k založení „Francouzské federace pétanque a provensálské hry“ roku 1945. Na hřišti v La Ciotat, kde se Pétanque prvně hrál, je nyní umístěna pamětní deska.

Převzato ze stránek "Šťastné ženy" - Je pétanque hra starců?