Skip to content

1. schůze PC Hrabyně

Dne 1. prosince 2021 jsme se sešli na 1. schůzi Pétanque clubu Hrabyně.
Hlavním programem bylo seznámení se zahájením činnosti nového pétanque spolku v Hrabymi.

  • seznámení se stanovy spolku
  • založení bankovního účtu u FIO banky
  • placení příspěvků
  • řešení webových stránek
  • návrh loga
  • návrh triček
  • seznámení do České asociace pétanque klubů (ČAPEK)
  • přijetí nových členů

Zakládající členové spolku: Pavel Židek, Dana Židková, Dan Holba, Petr Kozák a Blanka Kozáková
Nově příchozí, kteří chtějí být novými členy spolku: Lukáš Trojek, Tomáš Vrabel, Jana Vrabelová, Vratislava Koukolová