Skip to content

9. zpráva z turnaje – rodinné koulení (12. červen 2022)

Pétanque club Hrabyně uspořádal pro hrabyňské spoluobčany 1. rodinné koulení s pořadovým číslem nula.
Účastnili se celkem 4 týmy: MODRÝ tým .. Jana a Tomáš Vrablovi, ČERNÝ tým .. Dana Židková a Ben Vrubel, ZELENÝ tým .. Irena a Dan Holbovi, ČERVENÝ tým .. Blanka Kozákova a Pavel Židek.

Není důležité pořadí. Hráli jsem systémem každý s každým, dva týmy vyhrály 2 krát a dva týmy vyhrály 1 krát.